Implementace

Implementace informačního systému SIDUS je proces, při kterém se nový nebo upravený systém zavádí do organizace a uvede do provozu. Zahrnuje plánování, návrh, testování, instalaci, konfiguraci, školení uživatelů, spuštění do provozu a údržbu. Cílem je zvýšit efektivitu, produktivitu a usnadnit řízení organizace.

Podrobnější informace na www.sidus.cz