Bezpečnost

Bezpečnost je podstatnou a důležitou součástí informačních systémů v každé společnosti. V dnešní době, kdy je velmi důležitá ochrana veškerých informací před zcizením nebo ztrátou, je také možné nalézt celou řadu produktů, které poskytují ochranu.
Naše společnost se bezpečnosti IT věnuje z širšího pohledu. Neposkytujeme pouze jeden produkt, našim klientům se snažíme poskytnout nejvhodnější řešení, které odpovídá jejich potřebám, požadavkům a ekonomickým možnostem.
Společně s dodávkou bezpečnostního řešení zajisíme jeho implementaci a začlenění do Vaší infrastruktury. Při podpisu servisní smlouvy je samozřejmostí i následná správa a dohled.

V oblasti bezpečnosti IT se zaměřujeme na tyto typy řešení:

Firewally
VPN (šifrování komunikace)
Antivirus / Antispam / Antispyware
Autentizace / Autorizace
Šifrování dat a e-mail komunikace
Zálohování dat
Filtrování WWW přístupů